Basisverzekering

De diëtist wordt uit de basisverzekering voor 3 uur vergoed en deze uren worden verdeeld over 4 tot 6 consulten. Bent u aanvullend verzekerd, dan kunt u in aanmerking komen voor extra vergoeding voor de diëtist. U kunt dit nakijken in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Ketenzorg

Voor patiënten met de aandoeningen diabetes mellitus, cardio vasculair risico management (CVRM) of chronische obstructieve long ziekte (COPD) die in de keten-DBC geïncludeerd zijn, wordt het dieetadvies vergoed uit de basiszorg. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig. Het eigen risico wordt niet belast.